Adminto

Indien u voor 1 april besluit klant bij Adminto te worden, ontvangt u een korting. Deze korting bestaat uit het gratis verwerken van uw administratie over de periode januari 2011. Dit komt neer op een korting van 8,33%.

Heeft u vragen en of opmerkingen dan ben ik gaarne bereid deze te beantwoorden. Ik wil u verzoeken om de vragen per mail naar mij te versturen. U krijgt binnen 48 uur een antwoord van mij terug.

Met vriendelijke groet,

Stefan van der Gaag