Quick Scan administratie

Bij deze biedt Adminto u een kosteloze quick scan aan omtrent uw administratie (alleen kosteloos indien u besluit klant te worden, anders kosten € 99,00 excl. BTW) 

Wat houdt dit in?

Adminto kijkt of er aanbevelingen en of verbeteringen omtrent uw administratie gemaakt dienen te worden. Tevens kijkt Adminto of er fiscaal technisch gezien verbeterpunten zijn en of uw huidige accountant qua tarief niet veel te hoge kosten doorbelast.

Heeft u interesse? Gelieve Adminto een mail te sturen naar info@adminto.nl. Adminto neemt met u binnen 48 uurcontact op om een afspraak te maken. Gelieve in deze mail uw bedrijfsnaam telefoonnummer en eventueel uw wensen te vermelden.

Vertrouwende u naar voldoening te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft, ben ik gaarne bereid deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Stefan van der Gaag.